Essai
Nouvelle parution
O. M. Cenac (coord.), Interculturalitate şi plurilingvism în context european

O. M. Cenac (coord.), Interculturalitate şi plurilingvism în context european

Publié le par Sabrina Roh (Source : Doina Bejan)

Oana Magdalena Cenac (coordonator), Interculturalitate şi plurilingvism în context european, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015.

EAN 9786061707973

 250 p.

 

Ce volume réunit une partie des actes de la Conférence internationale Lexique commun/lexique spécialisé. Interculturalité et plurilinguisme en contexte européen, organisée par les membres du Centre de recherche scientifique Communication interculturelle et littérature de la Faculté des Lettres de l’Université «Dunărea de Jos» de Galaţi en collaboration avec l’Université Libre Internationale, l’Institut de Recherches Philologiques et Interculturelles de la République de Moldavie et la Bibliothèque «V. A. Urechia» de la ville de Galaţi, les 11‑12 juin 2015.

 

CUPRINS

 

LITERATURĂ  ŞI INTERCULTURALITATE........ 11

Gabriela VASILESCU...... 13

L’interculturalite comme processus  de reconfiguration
des diversites culturelles

Zanfir ILIE..... 21

Contribuţii ale scriitorilor  şi traducătorilor gălăţeni 
la fenomenul interculturalităţii europene

Silviu LUPAŞCU.. ....34

René Girard: roşu şi alb. Interculturalitate şi plurilingvism 
în istoria religiilor

Viviana–Sabina PÎRLOG (BRĂTUC). .....48

Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi. Raportul
cu modelele livreşti europene  şi stabilizarea unui model
autohton  al nuvelei romantice cu temă istorică

 

DISCURS CRITIC LITERAR.. ....59

Doiniţa MILEA...... 61

Punerea în scenă a lumii-text

Simona ANTOFI. ......70

Despre etica şi pedagogia literaturii

Emina CĂPĂLNĂŞAN...... 75

Interviul – dialog nemediat între scriitorul concret şi
cititorul concret

Ştefan Lucian MUREŞANU........ 89

The Passion and the Sense of Emotions
(Anthropological Study of Human States)

Daniel GĂLĂŢANU....... 104

Chateaubriand – le genie du romantisme

Violeta Teodora IORGA (LUNGEANU)...... 119

Scriitura feminină a Ruxandrei Cesereanu – „delirionism”
şi „trupelnicie” în Tricephalos

Nicoleta HURMUZACHE.. ....126

Elementul acvatic în proza lui Max Blecher

Elena FILOTE (PANAIT). ....137

Strategii discursive  în Zilele nu se întorc niciodată,
de Sorana Gurian

Florina-Maria BĂCILĂ........ 145

Semnificaţii ale substantivului harfă  în lirica
lui Traian Dorz

Oana Magdalena CENAC...... 162

Particularităţi ale sinonimiei lexicale  în opera
lui Mihail Sadoveanu

Mihaela RUSU.................... 171

Multivalenţa simbolică a verbelor  „a şti” / „a-şi aminti” 
în construcţia personajului eliadesc

 

MISCELLANEA............. 179

Enache TUŞA........ 181

Aromânii şi relocarea identităţii în secolul al XX-lea

Cătălin NEGOIŢĂ..... 200

Sotir Bleţa – un armân la el acasă

Adela Marinela MARINCU (POPA). .....212

Aspecte multiculturale actuale  în Banatul de câmpie

Maria VÂTCĂ......... 220

Valenţe simbolice ale culorilor în obiceiul colindatului
din Valea Almăjului, jud. Caraş-Severin

Cătălin NEGOIŢĂ........ 228

Dezvelirea statuii lui Mihai Eminescu la Galaţi – oglindită
în Tribuna liberală

DATE DESPRE AUTORI. .................243