Revue
Nouvelle parution
Annales de l'Université Dunarea de Jos: Lexique commun / Lexique spécialisé (2 vol.)

Annales de l'Université Dunarea de Jos: Lexique commun / Lexique spécialisé (2 vol.)

Publié le par Matthieu Vernet (Source : oana cenac)

Lexique commun / Lexique spécialisé -  lexic comun / lexic specializat - General lexicon / Specialized lexicon
Les Annales de l'Université ''Dunarea de Jos" de Galati - FASCICULA xxiv - nR. 1, an 1
Actele conferinţei internaţionale Ediţia I 17 – 18 septembrie 2008


Coordonatori volum: Conf.univ. dr. Doina Marta Bejan ; Prof. univ. dr. Virginia Lucatelli ; Asist. univ. drd. Oana Cenac

EDITURA EUROPLUS

ISSN 1844-9476

SOMMAIRE

Avant – propos 11

TERMINOLOGIE, SEMANTIQUE LEXICALE

Angela BIDU-VRĂNCEANU

Mişcarea Lexicului specializat spre lexicul comun 13

Roxana CIOLĂNEANU

Terminologia specializată de marketing în raport cu limba comună 20

Stelian DUMISTRĂCEL

Distorsionarea semantică a neologismului şi a dictonului cult în discursul public actual 31

Virginia Mihaela DUMITRESCU

S

cepticismul lingvistic demanian: referenţialitate, autoreferenţialitate şi „aberaţie metaforică” 45

Onorina GRECU

The Necessity of Common Law Terms Romanian Glossary 51

Virginia LUCATELLI Le vocabulaire français de l'informatique, entre la traduction et l'innovation 58

Constantin Ioan MLADIN

Reflecţii în jurul denumirilor de profesii din româna actuală.

Comentarii lexicale şi terminologice pe marginea COR 69

Cristinel MUNTEANU

Aristotel, Quintilian et alii. Despre sinonime şi sinonimie 81

Elena MUSEANU

Termeni economici de interes larg în comunicarea obişnuită 92

Daniela ŢUCHEL

Obfuscation Of Romanianness 102

NEOLOGIE, ETYMOLOGIE, LEXICOGRAPHIE

Liliana AGACHI

Regional moldovenesc în prima jumătate a secolului al XVII-lea 116

Ionel APOSTOLATU

Aspecte ale trunchierii în româna actuală  126

Doina Marta BEJAN

O istorie a vocabularului politic comun european modern din perspectiva lingvistică şi culturală românească.

Prezentarea unui proiect de studiu al terminlogiei politice 138

Ludmila CABAC

Les argotismes poetiques français : problemes de lexicographie 145

Gabriela DIMA

On Word Borrowing 150

Sofia DIMA

Elemente problematice în redactarea unui dicţionar bilingv specializat 157

Silvia DOBRIN

A propos des mots-valises dans Le Canard enchaîné et Eulenspiegel 168

Cătălin ENICĂ

Completări, corecţii şi precizări etimologice la DICŢIONARUL LIMBII ROMÂNE (DLR) 177

Petru IAMANDI

Neologismele în SF 184

Adina MATROZI MARIN

Etymological Aspects Of The Medical And Biological Terminology In Romanian And English 188

Cristian MOROIANU

Derivarea prin substituţie de afixe. Sufixe neologice 194

Aliona POPA

Aspecte ale adaptării grafice ale împrumuturilor recente din limba engleză în limba ucraineană 207

Cristina UNGUREANU

Problèmes des étymologies roumaines 214

Floriana POPESCU The Morphology of Eponyms in English and Romanian. A Case Study of Eponyms in Physics 225

Melu STATE

Aspecte ale adaptării unor termeni străini în DOOM² 234

PRAGMATIQUE, STYLISTIQUE

Raluca BONTA

Alegerea şi specializarea lexicului – principii de generare a stilului în negociere 240

Mihaela CÎRNU

Particularităţi lexicale în textul publicitar 250

Oana CENAC

Despre repetiţie în lingvistica românească

258

Alina GANEA, Anca GÂŢĂ

Ilustrări ale categoriei evidenţialităţii în limba română contemporană 262

Anca GÂŢĂ, Alina GANEA, Gabriela SCRIPNIC O abordare conceptuală şi terminologică a subdomeniului lingvistic al evidenţialităţii 271

Luminiţa HOARŢĂ CĂRĂUŞU

Mărcile schimbării rolului conversaţional în limba română actuală 287

Elena Cristina ILINCA

Les marques de presence du tiers dans l'editorial politique français 294

Antoine KOUAKOU

Le corpus lexical heideggerien : un philosopher hors du commun 303

Simona MAZILU

Lexical Indicators of Dissociation in Ethical Argumentation on Abortion 315

Mariana NEAGU

Relevance Theory: Claims and Applications 327

Ioan MILICĂ

"Vorbă", "limbă" şi "cuvânt" în paremiologia românească 339

Iulia MILICĂ-BLĂNUŢĂ

„Can you make no use of nothing, nuncle?”The Use of Words with a Negative Meaning in W. Shakespeare's King Lear 348

Daniela MURARU

Dissociation as a Lexical Choice in Mediating International Conflicts 359

Elena PREDESCU Comunicare şi politeţe pragmatică 369

Gabriela SCRIPNIC, Anca GÂŢĂ

Delimitări conceptuale ale categoriei gramaticale a mirativităţii 376

LEXIQUE ET L'HISTOIRE DES MENTALITES

Eugenia ALAMAN

Le lexique des vêtements d'hier et d'aujourd'hui 384

Valeriu BĂLTEANU

Lexicul politic şi mecanismele mentalităţii 390

Elena PRUS

Specificitatea parametrilor conversaţiei în tradiţia franceză 396

Ioana SCHERF

Expresii frazeologice cu nume de alimente în limbile germană şi română 406

DIDACTIQUE

Camelia BOARCĂŞ

Teaching Reading Vocabulary – Theory and Practice 411

Yolanda-Mirela CATELLY Specialized Lexis / Common Lexis Or The Other Way Round 418

Carina CESA

La filologia romanza nell'insegnamento del lessico della lingua romena 429

Corina DOBROTĂ

Translation. Difficulties in Legalese 434

Corneliu GOLDU

Perspective didactice ale studierii frazeologiei eposului folcloric 439

Laura IONICĂ

Attitude and Affect As Psychological Dimensions in the Learning Process 443

Daniela Angelica NISTOR

Circumscrierea limbajului argumentarii între achiziţiile lingvistice fundamentale ale elevilor şi clişeizare 450

Elena TUDORACHE 

Implicaţii ale limbajului testelor de evaluare in achiziţiile lexicale ale elevilor 456

Angelica VÂLCU

Stratégies dans la pratique d'évaluation de la traduction et de l'interprétation 461

DISCOURS SPECIALISE

Simona ANTOFI

Discursul critic postmodern ca discurs specializat: de la noul antropocentrism la poezia tranzitivă 468

Nicoleta IFRIM

Reaşezări conceptuale şi noţionale în receptarea discursului poetic: de la „tradiţia critică” la asumarea morfogenezică a textului poetic 478

Doiniţa MILEA

Cod social şi discurs ideologizant stereotip în selecţia modelelor literare propuse prin ziarul Scînteia în 1949 487

Gina NECULA

Mesageria instantanee – o nouă provocare pentru norma lingvistică 493

***

ANALELE UNIVERSITĂŢII "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI FASCICULA xxiv ANUL II, nR. 1 (2)

lexic comun / lexic specializat

General lexicon / Specialized lexicon

Lexique commun / Lexique spécialisé

Actele conferinţei internaţionale

Lexic comun / Lexic specializat

Ediţia a II- a, 17 - 18 septembrie 2009

Editor

Centrul de Cercetare "Teoria şi practica discursului". Facultatea de Litere, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Directorul centrului: prof.univ.dr. Virginia Veja Lucatelli

Colegiul de redacţie:

conf.univ.dr. Doina Marta Bejan - redactor-şef

asist.univ.drd. Oana Magdalena Cenac - secretar responsabil de redacţie

prof.univ.dr. Anca Gâţă - administrator site şi redactor web

Membri:

lect.univ.dr. Mihaela Cârnu - redactor responsabil pentru publicaţiile în limba română

prof.univ.dr. Floriana Popescu - redactor responsabil pentru publicaţiile în limba engleză

conf.univ.dr. Gabriela Dima - redactor responsabil pentru publicaţiile în limba engleză

prof.univ.dr. Virginia Lucatelli - redactor responsabil pentru publicaţiile în limba franceză

asist.univ.drd. Maria Egri - redactor responsabil pentru publicaţiile în limba franceză

Consiliul consultativ:

prof.univ.dr. Angela Bidu Vrănceanu, prof.univ.dr. Ioan Cârâc, prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, prof.univ.dr. Alexandra Cuniţă, prof.univ.dr. Stelian Dumistrăcel, prof.univ.dr.

Lucia Wald

Adresa redacţiei:

Centrul de Cercetare "Teoria şi practica discursului",

Facultatea de Litere, Universitatea "Dunărea de Jos",

str. Domnească, nr.47, Galaţi,

Cod poştal: 800080

Telefon: +40-236-460476

Fax: +40-236-460476

ISSN 1844-9476

Coordonatori de volum:

conf.univ.dr. Doina Marta Bejan

asist.univ.drd. Oana Magdalena Cenac

CUPRINS

Cuvânt înainte

LEXICOGRAFIE

Laurenţiu BĂLĂ

Argoul în lexicografia românească

Valeriu BĂLTEANU

Reflexele lingvistice ale unor ritualuri tradiţionale - implicaţii lexicografice

Doina Marta BEJAN

Din istoria dicţionarului academic român: problema neologismelor

Angela BIDU-VRĂNCEANU

Semantica şi lexicografia în analiza lexicului comun şi a celui specializat

Gabriela BIRIŞ, Elisabeta ŞOŞA, Diana Viorela IONESCU

Pentru un dicţionar de antonime şi corelative

Roxana CIOLĂNEANU

Terminologia de marketing în dicţionarele de specialitate

Gabriela DIMA

What is a Bilingual Specialized Dictionary good for?

Silvia DOBRIN

Néologie et néologisme dans les dictionnaires allemands et français

Felicia DUMAS

Un dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes

Stelian DUMISTRĂCEL

Etimologia unităţilor frazeologice în dicţionarele limbii române

Teodora GHIVIRIGĂ

Terminografie şi lexicografie - cîteva dicţionare de termeni economici

Petru IAMANDI

Limba engleză şi dicţionarele

Cristian MOROIANU

Valorificarea lexicologică şi lexicografică a relaţiilor semantice

Elena MUSEANU

Definiţii lexicografice si definiţii specializate ale termenilor economici

Gina NECULA

The Anglicization Era - A Global Communicating Dream

Floriana POPESCU

Specialist Eponyms and General Eponyms in a Lexicographic Perspective on the English Language 103

Ana VULPE

Polisemia lexicală din perspectiva problemelor de lexicografie

Cristina UNGUREANU

Les emprunts à l'anglais en Roumanie. Locuteurs vs dictionnaires

SEMANTICĂ

Silvia Nicoleta BALTĂ

Dinamica lexicului cromatic în limba română contemporană

Ana - Maria BOTNARU

Microcâmpul lexico-semantic nume de arbori în limba română

Marion COHEN VIDA

La métaphore dans le métalangage linguistique

Mirela COSTELEANU

Difficulties in translating specialized texts

Elena CROITORU

On the Challenges of Confusables As Translation Traps

Ionel ENE

Semantica Referatului Biblic al Facerii Lumii

Nicoleta Florina MINCA

Various Approaches to the Study of Meaning

Nicoleta NEŞU

Lexic specializat - cazul textelor politice

Raluca NICOLAE

O

pening to Colours: a basic Lexicon in Japanese

Daniela ŞORCARU

Stylistics and Semantics

Valentina STOG

On the semantic aspect of the English semi-modals

Ana Maria TRĂNTESCU

Rolul proceselor de metaforizare în mutaţiile de sens

Ümit Öz

Deformation of idioms on the structural level

LEXICOLOGIE, FRAZEOLOGIE Liliana AGACHE

A FI şi A AVEA în vechi documente moldoveneşti

Valentina ANA

Las unidades fraseologicas - aspectos teoricos

Ionel APOSTOLATU

Aspecte ale contaminaţiei lexicale în limba română

Mihaela BUTNARU

Prime atestări ale unor cuvinte din Psaltirea de-nţăles a Mitropolitului Dosoftei

Zinaida CAMENEV, Olga PASCARI

Idiomaticity and Translation in the Context of Contemporary Applied Linguistics

Oana Magdalena CENAC

Despre valorile prepoziţiei de în limba română

Gheorghe CHIVU

Lexicul neologic din limba română veche, între vocabularul de cultură generală şi terminologiile de specialitate

Mihaela CÎRNU

Reclamă şi neologisme

Dana DINUA

specte ale creaţiei lexicale în latină

Cătălin ENICĂ

Termeni învechiţi de origine turcă - constituenţi ai frazeologismelor actuale

Liubovi HOMULO

Neological Burst in Mass-Media

Niculina IACOB

Atestări lexicale în Biblia Vulgata. Blaj, 1760-1761 (II)

Mohammed AL-KHATIB

La morphologie du pluriel en arabe

Mihaela MARCU

Terminologia gramaticală românească din perioada 1757-1828

Cristinel MUNTEANU

Expresii idiomatice româneşti referitoare la regnul animal. Precizări etimologice

Ina PAPCOVA

Quelques cas de défigement des expressions phraséologique en contexte

Alice TOMA

Terminologia matematică în secolul al XIX-lea

TERMINOLOGIE Natalia AZMANOVA

The Usage of Borrowings in the Field of Law

Aliona BIVOLARU (POPA)

Importanţa calcului lingvistic pentru modernizarea terminologiei financiar- bancare în limba ucraineană

Carmen Maria BOLOCAN

La terminologie liturgique orthodoxe dans la langue française

Oana Magdalena CENAC

Tradiţional şi modern în problematica cazului

Alexandra CUNIŢĂ

Termenul ca semn lingvistic

Bianca DABU

Anglicisme recente în terminologia economică actuală

Sofia DIMA

Termeni comuni, termeni specializaţi şi mutaţii semantice

Daniela DOBOŞ

Lexical Features of Special Languages

Elena DOCHINOIU

An Approach to the Romanian General Lexicon from the Perspective of the Specialized Military Terminology

A

ntonela Marta DUMITRAŞCU

On translating Collocational Patterns including Terms Shared by specialized and general Contexts

Ana GUŢU

Metode matematice în ierarhizarea termenilor ştiinţifici: sistemul limbii şi thesaurusul

Ludmila HOMETKOVSKI

Baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire: aspecte ştiinţifice şi utilitare

Carmen OPRIŢ-MAFTEI

Despre termenul colocaţie în limba română

LEXIC ŞI ISTORIA MENTALITĂŢILOR Eugenia ALAMAN

Un parcours de la langue française : les associations géographico-linguistiques

Carmen ANDREI

Waterzooi ou stoemp ou filet américain? Saveur des belgicismes dans la cuisine

Simona ANTOFI

Reevaluări critice şi mutaţii canonice în dicţionarele de literatură română: Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 vs Dicţionarul general al Literaturii Române

Oana BLÂNDA CRĂCIUN

Mass-media şi identitatea în context global. Studiu de caz: campania "mari români" - TVR, 2007

Dumitru BORŢUN

Evul Mediu întârziat. Un discurs despre discursul identitar românesc

Alina CRIHANĂ

Limbaj critic şi limbă de lemn. Viaţa românească în 1956

Ana-Elena COSTANDACHE

Interferenţe lexicale europene în opera scriitorilor paşoptişti

Virginia Mihaela DUMITRESCU

O retorică a negaţiei, sau nihilism pur?

Alexandra Marina GHEORGHE

Manga, anime şi blogosfera: lexicul japonez contemporan şi fenomenul globalizării

Nicoleta IFRIM

Discurs ideologic şi discurs critic în epoca proletcultistă

Doiniţa MILEA

Text şi spectacol teatral în spaţiul românesc al secolului al XIX lea

Cătălin NEGOIŢĂ

Un raport inedit - Ion N. Cămărăşescu, Durostorul. Expunerea situaţiunii judeţului la 1 decembrie 1914

Nicoleta PETUHOV

Despre câteva particularităţi ale francezei regionale din Camerun

Claudia PISOSCHI

Addressing Terms Used in the Family. Cultural Dimensions and Contextual Connotations

Mădălina STRECHIE

Mentalităţi romane: imperator. Lexicul ilustrativ

Angelica VÂLCU

Considérations sur les inte

rférences interculturelles dans une interaction exolingue

PRAGMATICĂAlina GANEA

Les indicateurs evidentiels visuel dans l'argumentation. Le cas de uite, vezi

Anca GÂŢĂ

De quelques particularités sémantiques des verbes fr. savoir et roum. (a) şti ("savoir")

Gabriela SCRIPNI

CSur les stratégies évidentielles de rapport construits avec le nom "vorba"

DIDACTICA Yolanda-Mirela CATELLY

Using The Wordweb Online Dictionary in an ESP Class

Corina DOBROTĂ

Learner Autonomy in ESP Adult Courses

Laura IONICĂ

Aspects and Oscillations of Word Order when Teaching a Foreign Language

Sanda MARCOCI

Aspects innovateurs du lexique publicitaire et leur impact sur l'enseignement

Nicoleta Mihaela ŞTEFAN

Rolul contextului în predarea lexicului specializat în cursul intensiv de limba română ca limbă străină

RECENZII

Oana Magdalena Cenac: Angela Bidu-Vrănceanu, Câmpuri lexicale din limba română. Probleme teoretice şi aplicaţii practiceDoina Marta Bejan: DICTIONARIUM VALACHICO-LATINUM. Primul dicţionar al limbii române. Studiu introductiv, ediţie, indici şi glosar de Gh. Chivu

Ioan S.Cârâc, Cristinel Munteanu: Eugeniu Coşeriu, Omul şi limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală

Cristinel Munteanu: Cristian Moroianu, Dicţionar etimologic de antonime neologice

Daniela Şorcaru: Perspectives in Translation Studies, Edited by Floriana Popescu

REZUMATE / ABSTRACTS

***

Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie

Faculté des Lettres

CENTRE DE RECHERCHES

EN THÉORIE ET PRATIQUE DU DISCOURS

CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

LEXIQUE COMMUN / LEXIQUE SPÉCIALISÉ

Ière édition

Galaţi, 17 – 18 septembre 2008 

COMITÉ SCIENTIFIQUE:

Elena PRUS, professeur habilité, ULIM, République de la Moldavie

Angela BIDU-VRĂNCEANU, professeur, Université de Bucarest

Stelian DUMISTRĂCEL, professeur, Université „Al.I.Cuza“, Iaşi

Constantin FRÂNCU, professeur, Université „Al.I.Cuza“, Iaşi

Luminiţa HOARTA CĂRĂUŞU, professeur, Université „Al.I.Cuza“, Iaşi

Doina Marta BEJAN, maître de conférences, Université „Dunărea de Jos“, Galaţi

Virginia LUCATELLI, professeur, Université „Dunărea de Jos“, Galaţi

Anca GÂTĂ, professeur, Université „Dunărea de Jos“, Galaţi

Angelica VÂLCU, maître de conférences, Universitaté „Dunărea de Jos“, Galaţi

Floriana POPESCU, professeur, Université „Dunărea de Jos“, Galaţi

Daniela ŢUCHEL, maître de conférences, Université „Dunărea de Jos“, Galaţi

Mariana NEAGU, maître de conférences, Université „Dunărea de Jos“, Galaţi

COMITÉ D'ORGANISATION :

Président: Dr.Doina Marta Bejan, maître de conférences, dmbejan@yahoo.co

Membres: Dr. Virginia Veja Lucatelli, professeur, virginia.veja@gmail.com

Dr. Floriana Popescu, professeur, florianapopescu@yahoo.com

Dr. Cătălin Negoiţă, chargée de cours, express_tv@yahoo.com

Dr. Mihaela Cârnu, chargée de cours, mihacirnu@yahoo.com

                                                                              Dr. Gina Necula, chargée de cours, ginadnln@yahoo.com

                                                                              Drd. Ion Apostolatu, chargée de cours, iapostolatu@gmail.com

Drd. Maria Egri, assistante, maria.egri@yahoo.com

Secrétaire: Drd. Oana Cenac, assistante, oanacenac@yahoo.com