Revue
Nouvelle parution
Lexic comun/Lexic specializat / Lexique commun / Lexique spécialisé

Lexic comun/Lexic specializat / Lexique commun / Lexique spécialisé

Publié le par Marc Escola (Source : Oana Cenac)

Référence bibliographique : LEXIC COMUN / LEXIC SPECIALIZAT, Doina Marta Bejan, 2014.


ANALELE UNIVERSITĂŢII “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

FASCICULA XXIV, ANUL II, NR. 1 (2)

Lexic comun / Lexic specializat

General Lexicon / Specialized Lexicon

Lexique commun / Lexique spécialisé

 

Actele conferinţei internaţionale Lexic comun / Lexic specializat

Ediţia a II- a, 17 – 18 septembrie 2009

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Professor Angela BIDU-VRĂNCEANU, PhD, University of Bucharest

Professor Elena CROITORU , PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi

Professor Alexandra CUNIŢĂ, PhD, University of Bucharest

Professor Stelian DUMISTRĂCEL, PhD, „Al.I.Cuza“University, Iaşi

Professor Anca  GÂTĂ, PhD, „Dunărea de Jos“ University,  Galaţi

Professor Ana  GUŢU, PhD, ULIM , Republic of Moldova

Researcher Gabriela HAJA, PhD ,Romanian Academy, Institute of Linguistics, „Al.Philippide“ Iasi

Professor Maria ILIESCU, PhD, Institut für Romanistik, Innsbruck, Austria

Professor Nicolae IOANA , PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi

Professor Denis LEGROS, PhD, Université Paris VIII, France

Professor Virginia LUCATELLI , PhD, „Dunărea de Jos“ University,  Galaţi

Professor Floriana POPESCU, PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi

Professor Elena PRUS, PhD, ULIM , Republic of Moldova

Professor Lucia WALD, PhD , University of Bucharest

Associate professor Doina Marta BEJAN, PhD, „Dunărea de Jos“

University, Galaţi

Associate professor Felicia DUMAS, PhD , „Al.I.Cuza“University Iaşi

Associate professor Gabriela DIMA, PhD, „Dunărea de Jos“ University, Galaţi

Associate professor Cristian MOROIANU, PhD, University of Bucharest

Associate professor Angelica VÂLCU, PhD, „Dunărea de Jos“ University

 

ORGANIZING COMMITTEE

 

Project Manager and Conference Director:

Associate professor, Doina Marta Bejan, PhD, dmbejan@yahoo.com

Co-directors:       Professor  Virginia Veja Lucatelli ,PhD, virginia.veja@gmail.com  

Assistant  Oana Cenac,  oanacenac@yahoo.com

 

Members:           

Professor  Floriana Popescu, PhD, florianapopescu@yahoo.com

Lecturer Mihaela Cârnu, PhD, mihacirnu@yahoo.com

Lecturer Gina Necula, PhD, ginadnln@yahoo.com

Lecturer Cătălin Negoiţă, PhD, express_tv@yahoo.com

Lecturer Gabriela Scripnic, PhD, gscripnic@yahoo.com

Lecturer Ionel Apostolatu, iapostolatu@gmail.com

Assistant Maria Egri, maria.egri@yahoo.com

Assistant Cătălin Enică, catalin_enica1956@yahoo.com

 

 

CUPRINS

 

Cuvânt înainte..................................................................................................................9

 

LEXICOGRAFIE.......... ....................................................................... 11

 

Laurenţiu BĂLĂ

Argoul în lexicografia românească....................................................................................... 13

Valeriu BĂLTEANU

Reflexele lingvistice ale unor ritualuri tradiţionale – implicaţii lexicografice.......................................................................................... 19

Doina Marta BEJAN

Din istoria dicţionarului academic român: problema neologismelor............................................................ 24

Angela BIDU-VRĂNCEANU

Semantica şi lexicografia în analiza lexicului comun şi a celui specializat................................................. 30

Gabriela BIRIŞ, Elisabeta ŞOŞA, Diana Viorela IONESCU 

Pentru un dicţionar de antonime şi corelative............................................................................................. 37

Roxana CIOLĂNEANU

Terminologia de marketing în dicţionarele de specialitate ............................................................................ 43

Gabriela DIMA

 What is a Bilingual Specialized Dictionary good for?.................................................................................. 48

Silvia DOBRIN

Néologie et néologisme dans les dictionnaires allemands et français............................................................ 52

Felicia DUMAS 

Un dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes............................................................................... 57

Stelian DUMISTRĂCEL

Etimologia  unităţilor  frazeologice în  dicţionarele  limbii  române............................................................ 65

Teodora GHIVIRIGĂ

Terminografie şi lexicografie – cîteva dicţionare de termeni economici....................................................... 77

Petru IAMANDI

Limba engleză şi dicţionarele.................................................................................81

Cristian MOROIANU 

Valorificarea lexicologică şi lexicografică a relaţiilor semantice................................................................... 84

Elena MUSEANU

Definiţii lexicografice si definiţii specializate ale termenilor economici...................................................... 93

Gina NECULA

The Anglicization Era – A Global Communicating Dream........................................................................... 98

Floriana POPESCU

Specialist Eponyms and General Eponyms in a Lexicographic Perspective on the English Language 103

Ana VULPE

Polisemia lexicală din perspectiva problemelor de lexicografie.................................................................. 108

Cristina UNGUREANU

Les emprunts à l’anglais en Roumanie. Locuteurs vs dictionnaires............................................................ 114

 

SEMANTICĂ................................................................................................................................................... 121

 

Silvia Nicoleta BALTĂ

Dinamica lexicului cromatic în limba română contemporană............................................................................... 123

Ana – Maria BOTNARU

Microcâmpul lexico-semantic nume de arbori în limba română............................................................................................. 129

Marion COHEN VIDA

La métaphore dans le métalangage linguistique...................................................................................... 133

Mirela COSTELEANU

Difficulties in translating specialized texts.................................................................................................... 138

Elena CROITORU

On the Challenges of Confusables As Translation Traps............................................................................. 142

Ionel ENE

Semantica Referatului Biblic al Facerii Lumii............................................................................................... 149

Nicoleta Florina MINCA

Various Approaches to the Study of Meaning............................................................................................... 158

Nicoleta NEŞU

Lexic specializat – cazul textelor politice................................................................................................. 163

Raluca NICOLAE

Opening to Colours: a basic Lexicon in Japanese........................................................................................... 168

Daniela ŞORCARU

Stylistics and Semantics........................................................................................ 178

Valentina STOG

On the semantic aspect of the English semi-modals...................................................................................... 181

Ana Maria TRĂNTESCU

Rolul proceselor de metaforizare în mutaţiile de sens................................................................................... 188

Ümit Öz

Deformation of idioms on the structural level................................................................................................ 194

 

LEXICOLOGIE, FRAZEOLOGIE ....................................................................... 201

Liliana AGACHE

A FI şi A AVEA în vechi documente moldoveneşti....................................................................................... 203

Valentina ANA

Las unidades fraseologicas – aspectos teoricos............................................................................................... 206

Ionel APOSTOLATU

Aspecte ale contaminaţiei lexicale în limba română...................................................................................... 210

Mihaela BUTNARU

Prime atestări ale unor cuvinte din Psaltirea de-nţăles a Mitropolitului  Dosoftei.................................. 219

Zinaida CAMENEV, Olga PASCARI

Idiomaticity and Translation in the Context of Contemporary Applied Linguistics............................... 227

Oana Magdalena CENAC

Despre valorile prepoziţiei de în limba română............................................................................................ 231

Gheorghe CHIVU

Lexicul neologic din limba română veche, între vocabularul de cultură generală şi

terminologiile de specialitate.................................................................................................................237

Mihaela CÎRNU

Reclamă şi neologisme.........................................................................................244

Dana DINU

Aspecte ale creaţiei lexicale în latină.................................................................................................. 247

Cătălin ENICĂ

Termeni învechiţi de origine turcă – constituenţi ai frazeologismelor actuale.......................................... 252

Liubovi HOMULO

Neological Burst in Mass-Media.................................................................................. 259

Niculina IACOB

Atestări lexicale în Biblia Vulgata. Blaj, 1760–1761 (II)............................................................................ 264

Mohammed AL-KHATIB

La morphologie du pluriel en arabe................................................................................... 271

Mihaela MARCU

Terminologia gramaticală românească din perioada 1757-1828............................................................... 275

Cristinel MUNTEANU

Expresii idiomatice româneşti referitoare la regnul animal. Precizări etimologice.................................. 280

Ina PAPCOVA

Quelques cas de défigement des expressions phraséologique en contexte................................................... 291

Alice TOMA

Terminologia matematică în secolul al XIX-lea............................................................................................. 297

 

TERMINOLOGIE........................................................................................................ 307

 

Natalia AZMANOVA

The Usage of Borrowings in the Field of Law............................................................................................ 309

Aliona BIVOLARU (POPA)

Importanţa calcului lingvistic pentru modernizarea terminologiei financiar- bancare în limba ucraineană        312

Carmen Maria BOLOCAN

La terminologie liturgique orthodoxe dans la langue française.................................................................. 319

Oana Magdalena CENAC

Tradiţional şi modern în problematica cazului.............................................................................................. 324

Alexandra CUNIŢĂ

Termenul ca semn lingvistic.................................................................................... 328

Bianca DABU

Anglicisme recente în terminologia economică actuală................................................................................. 337

Sofia DIMA

Termeni comuni, termeni specializaţi şi mutaţii semantice.......................................................................... 342

Daniela DOBOŞ

Lexical Features of Special Languages.......................................................................................... 349

Elena DOCHINOIU

 An Approach to the Romanian General Lexicon from the Perspective of the Specialized Military Terminology               355

Antonela Marta DUMITRAŞCU

On translating Collocational Patterns including Terms Shared by specialized and general Contexts 360

Ana GUŢU

Metode matematice în ierarhizarea termenilor ştiinţifici: sistemul limbii şi thesaurusul....................... 368

Ludmila HOMETKOVSKI

Baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire: aspecte ştiinţifice şi utilitare........... 374

Carmen OPRIŢ-MAFTEI

Despre termenul colocaţie în limba română................................................................................................. 379

 

LEXIC ŞI ISTORIA MENTALITĂŢILOR.......................................................................... 383

Eugenia ALAMAN

Un parcours de la langue française : les associations géographico-linguistiques..................................... 385

Carmen ANDREI

Waterzooi ou stoemp ou filet américain? Saveur des belgicismes dans la cuisine.............................. 390

Simona ANTOFI

Reevaluări critice şi mutaţii canonice în dicţionarele de literatură română: Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 vs Dicţionarul general al Literaturii Române............................................................................................... 394

Oana BLÂNDA CRĂCIUN

Mass-media şi identitatea în context global. Studiu de caz: campania “mari români” – TVR, 2007... 400

Dumitru BORŢUN

Evul Mediu întârziat. Un discurs despre discursul identitar românesc.................................................... 405

Alina CRIHANĂ

Limbaj critic şi limbă de lemn. Viaţa românească în 1956........................................................................... 411

Ana-Elena COSTANDACHE

Interferenţe lexicale europene în opera scriitorilor paşoptişti...................................................................... 416

Virginia Mihaela DUMITRESCU

O retorică a negaţiei, sau nihilism pur?................................................................................................ 421

Alexandra Marina GHEORGHE

 Manga, anime şi blogosfera: lexicul japonez contemporan şi fenomenul globalizării............................ 426

Nicoleta IFRIM

Discurs ideologic şi discurs critic în epoca proletcultistă............................................................................. 432

Doiniţa MILEA

Text şi spectacol teatral în spaţiul românesc al secolului al XIX lea........................................................... 438

Cătălin NEGOIŢĂ

Un raport inedit - Ion N. Cămărăşescu, Durostorul. Expunerea situaţiunii judeţului la 1 decembrie 1914         445

Nicoleta PETUHOV

Despre câteva particularităţi ale francezei regionale din Camerun............................................................ 451

Claudia PISOSCHI

Addressing Terms Used in the Family. Cultural Dimensions and Contextual Connotations............... 456

Mădălina STRECHIE

Mentalităţi romane: imperator. Lexicul ilustrativ....................................................................................... 462

Angelica VÂLCU

Considérations sur les interférences interculturelles dans une interaction exolingue.............................. 468

 

PRAGMATICĂ............................................................................................... 473

 

Alina GANEA

Les indicateurs evidentiels visuel dans l’argumentation. Le cas de uite, vezi........................................... 475

Anca GÂŢĂ

De quelques particularités sémantiques des verbes fr. savoir et roum. (a) şti (“savoir”)......................... 481

Gabriela SCRIPNIC

Sur les stratégies évidentielles de rapport construits avec le nom „vorba”............................................... 490

 

DIDACTICA.................................................................................................................... 499

 

Yolanda-Mirela CATELLY

Using The Wordweb  Online Dictionary in an ESP Class.......................................................................... 501

Corina DOBROTĂ

Learner Autonomy in ESP Adult Courses................................................................................................507

Laura IONICĂ

Aspects and Oscillations of Word Order when Teaching a Foreign Language......................................... 513

Sanda MARCOCI

Aspects innovateurs du lexique publicitaire et leur impact sur l’enseignement........................................ 517

Nicoleta Mihaela ŞTEFAN

Rolul contextului în predarea lexicului specializat în cursul intensiv de limba română ca limbă străină 522

 

RECENZII................................................................................................................................... 525

Oana Magdalena Cenac: Angela Bidu-Vrănceanu, Câmpuri lexicale din limba română.

Probleme teoretice şi aplicaţii practice............................................................................................................. 527

Doina Marta Bejan: DICTIONARIUM VALACHICO-LATINUM.

Primul dicţionar al limbii române. Studiu introductiv, ediţie, indici şi glosar de Gh. Chivu .. 528

Ioan S.Cârâc, Cristinel Munteanu:  Eugeniu Coşeriu, Omul şi limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală......................................................................................................................................... 529

Cristinel Munteanu: Cristian Moroianu, Dicţionar etimologic de antonime neologice............. 532

Daniela Şorcaru: Perspectives in Translation Studies, Edited by Floriana Popescu................... 534

 

REZUMATE / ABSTRACTS        537